Zásady ochrany osobných údajov

 • Home
 • /
 • Zásady ochrany osobných údajov

POLARIS INDUSTRIES INC.

Zásady ochrany osobných údajov pre web

Dátum poslednej aktualizácie: 18. mája 2018

Spoločnosť Polaris Industries Inc. a jej pridružené organizácie a osoby („Indian Motorcycle”, „my”, „náš” a „nám”) rešpektujú vaše obavy ohľadom ochrany súkromia a osobných údajov a vážia si svoj vzťah s vami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov pre web (ďalej „Zásady”) sa vzťahujú len na osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky Polaris, online služieb a webových stránok, ktoré zverejňujú, výslovne sa zmieňujú a obsahujú tieto Zásady (všetko vyššie uvedené spoločne ďalej ako „Stránky”), navštívených prostredníctvom počítača, mobilného zariadenia či iného zariadenia (spoločne ďalej ako „Zariadenie”).

Tieto zásady sa vzťahujú na typ osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom týchto Stránok a na spôsob, akým tieto osobné údaje môžu byť použité a/alebo s kým môžu byť zdieľané. Tieto zásady zárovň definujú spôsob, akým nás môžete kontaktovať za účelom úpravy vašich osobných údajov, sledovania a kontroly ich použitia, alebo získania odpovedí na vaše otázky ohľadom našich postupov pri ochrane osobných údajov na týchto Stránkach. Prečítajte si prosím tieto Zásady pozorne, pretože vstupom na tieto Stránky a ich užívaním beriete na vedomie, že rozumiete podmienkam týchto Zásad a súhlasíte s nimi. Ďalej sa prosím zoznámte s Podmienkami použitia, ktoré upravujú užívanie týchto Stránok.

1. SÚHLAS

Súhlas so zhromažďovaním a spracovaním údajov Týmto dávate svoj súhlas a povolenie na zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami. Súhlas s odovzdaním údajov do zahraničia. Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované, spracovávané a uschovávané spoločnosťou Polaris alebo jej poskytovateľmi služieb ve Spojených štátoch a ďalších krajinách, kde sídlia naše servery. Vezmite prosím na vedomie, že ochrana súkromia a právne náležitosti, vrátane práva úradov na prístup k vašim údajom, sa v niektorých krajinách nemusia zhodovať s tými platnými vo vašej krajine. Týmto dávate svoj súhlas a povolenie na odovzdávanie vašich osobných údajov do Spojených štátov a ďalších krajín, kde Polaris pôsobí.

Odvolanie súhlasu

Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním vašich osobných údajov spoločnosťou Polaris, alebo s odovzdávaním vašich osobných údajov do Spojených štátov a ďalších krajín, kde Polaris pôsobí. Pokiaľ si prajete tak urobiť, prejdite k nižšie uvedeným kontaktným informácim.

2. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Počas vášho kontaktu so spoločnosťou Polaris môžu nastať príležitosti pre poskytnutie vašich údajov. Ďalej môžeme zhromažďovať niektoré údaje o vás alebo vašich produktoch od Polarisu nižšie popísaným spôsobom. Údaje o vás alebo vašich produktoch od spoločnosti Polaris nám môžete poskytnúť prostredníctvom množstva zdrojov: webových stránok Polaris, aplikácií, propagačných a podobných akcií, prieskumov, platforiem sociálnych médií, údajov z lotérií a prostredníctvom našich zákazníckych kontaktných centier. Údaje o vás ďalej získavame zo záznamov z predaja produktov Polaris poskytnutých vaším dealerom a môžeme tiež, s vaším súhlasom, získať údaje z vášho produktu Polaris. Druhom údajov, ktoré o vás Polaris zhromažďuje, môžu byť okrem iného:

 • Kontaktné údaje (ako meno, adresa, mesto, štát a PSČ, vek či dátum narodenia, povolanie, číslo sociálneho poistenia, e-mailová adresa a telefónne číslo),
 • Platobné údaje (ako informácie o vašom bankovom účte, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty, bankový alebo investičný účet, CVV kód, dátum expirácie a platobná história),
 • Informácie vzťahujúce sa ku vašej kredibilite, majetku, príjmom či záväzkom,
 • Informácie o vašom produkte Polaris (ako číslo registračnej značky, identifikačné číslo vozidla (VIN), typ, model, rok výroby modelu, predávajúcí dealer, dealer poskytujúcí servis, dátum nákupu či leasingu, podmienky leasingu či financovania, záznamy o servise, odjazdené kilometre, stav oleja/batérie, záznamy o tankovaní či dobíjaní, funkcia elektrického systému, stav prevodovky a diagnostické chybové kódy),
 • Informácie o vašich pripojených zariadeniach (ako mobilný telefón, počítač alebo tablet) a vašej interakcii s našimi produktmi, službami, aplikáciami a webovými stránkami (ako IP adresa, typ prehliadača, unikátny identifikátor zariadení, súbory cookies, a súvisiace informácie o identite a použití),
 • Demografické údaje (ako pohlavie, dátum narodenia, rodinný stav a zloženie domácnosti),
 • Marketingový profil (napríklad kedy plánujete zakúpiť produkt Polaris),
 • Fotografie a videá, napríklad poskytnuté na účely súťaží, lotérií a zdieľania na sociálnych sieťach,
 • Vaše vzťahy s Polarisom nad rámec zakúpenia a servisu vášho produktu Polaris (napríklad vernostná karta a pod.),
 • Údaje na overenie nároku na motivačnú odmenu (ako meno univerzity, odbor služieb alebo meno záložne pre nákupné programy produktov Polaris),
 • Číslo sociálneho poistenia (v niektorých prípadoch môže Polaris zhromažďovať čísla sociálneho poistenia, napr. pokiaľ vyhráte lotériu alebo dostanete cenu, ktorú treba nahlásiť pre daňové účely).
 • Informácie o investorovi (meno, adresa, telefón a e-mailová adresa),
 • Druh produktu Polaris, ktorý ste zakúpili.
 • Druh služby, ktorá vám bola poskytnutá. Informácie, ktoré spoločnosť Polaris zhromažďuje o vás a vašich produktoch Polaris, môžu byť použité na nasledujúce účely:
 • Na poskytnutie produktov a služieb a udržovanie vzťahov so zákazníkmi,
 • Na zlepšenie kvality, bezpečnosti a zabezpečenia našich produktov a služieb,
 • Na správu vášho účtu/vašich účtov a spracovanie vašich platieb za produkty a služby,
 • Na prevádzkovanie našich webových stránok a aplikácií, vrátane procesov online registrácie,
 • Na uľahčenie a podporu programov Polaris pre diverzitu dealerov a dodávateľov a grantových programov Polaris,
 • Na automatické vyplňovanie dát na našich webových stránkach za účelom skvalitnenia vášho pobytu online,
 • Na vývoj nových produktov a služieb, vrátane prepojených a autonómnych produktov a služieb a zdieľania vozidiel,
 • Na poskytovanie zákazníckej a produktovej podpory a služieb (napr. zvolávacie akcie),
 • Na správu a overenie záruky,
 • Na poskytovanie informácií a produktových zmien,
 • Na vyhodnotenie výkonu a bezpečnosti produktov Polaris,
 • Na účely výskumu, posúdenia používania a riešenie problémov,
 • Na overenie nároku na nákup produktov Polaris alebo incentívne programy,
 • Na účely hodnotenia a analýzy,
 • Na podporu elektronického podpisu a procesu doručenia medzi vami a vaším dealerom
 • Na individuálnu úpravu a zlepšenie obsahu komunikácie,
 • Na splnenie právnych, regulačných alebo zmluvných požiadaviek.

Komunikácie s vami súvisiace s týmito účelmi použitia môžu prebiehať prostredníctvom pošty, e-mailu, telefónu, textových správ, sociálnych médií alebo iných elektronických médií, alebo prostredníctvom našich webových stránok a aplikácií.

Osobné informácie, ktoré poskytujete

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov, ktoré o vás Polaris zhromažďuje, je pre Polaris prioritou. Pri návšteve týchto Stránok môžete byť požiadaní o poskytnutie, alebo sa sami rozhodnete poskytnúť osobné informácie, ktoré možno opodstatnene použiť na vaše kontaktovanie či osobnú identifikáciu, a ktoré môžu obsahovať okrem iného: vaše meno, adresu, telefónne číslo, dátum narodenia a e-mailovú adresu. Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť akýkoľvek produkt alebo využiť služby ponúkané na Stránkach, Polaris vás môže požiadať o poskytnutie vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy a niektorých finančných informácií (napr. číslo kreditnej karty) na účely overenia kreditu, platby a spracovania akejkoľvek objednávky.

 • Ak zakúpite produkty zo Stránok, požiadame vás o poskytnutie mena, e-mailovej adresy, fakturačnej a poštovej adresy, informáciu o kreditnej karte a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na dokončenie transakcie.
 • Pre financovanie nákupu produktov od spoločnosti Polaris si môžete vybrať z niekoľkých možností ponúkaných finančnými inštitúciami ako treťou stranou. Pokiaľ zvolíte financovanie akéhokoľvek produktu, budete presmerovaní na niektorú z finančných inštitúcií v pozícii tretej strany, s ktorými je Polaris v obchodnom vzťahu, pre podanie žiadosti priamo do tejto finančnej inštitúcie. V súuvislosti s tým vás finančná inštitúcia požiada o osobné a finančné údaje zodpovedajúce jej vlastnému procesu žiadosti a ochrana a bezpečnosť týchto údajov sa budú riadiť ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.
 • Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť rozšírené služby alebo poistenie od spoločnosti Polaris, môžete sa tiež rozhodnúť požiadať o kartu Polaris Visa. Podľa toho, čo ste zvolili v súvislosti s vaším nákupom produktov alebo služieb ponúkaných spoločnosťou Polaris alebo treťou stranou, s ktorou Polaris obchoduje, budete požiadaní o osobné údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a o niektoré finančné údaje ako číslo kreditnej karty za účelom spracovania objednávky a vykonania platby.
 • Ak požiadate o kartu Polaris Visa, budete požiadaní o osobné informácie vrátane vášho mena, dáta narodenia, čísla sociálneho poistenia, občianstva, krajiny pobytu, hlavného telefónneho čísla, mobilného telefónneho čísla, e-mailovej adresy, fyzickej adresy, dĺžky pobytu, stavu bývania, mesačného výdaja za bývanie, doručovacej adresy, stavu zamestnania, zamestnávateľa, ročného príjmu, dodatočného ročného príjmu, očakávaných mesačných hotovostných transakcií, očakávaných mesačných zahraničných transakcií, očakávaných zmien na účte, spoločných žiadateľov, autorizovaných užívateľov.
 • Pri návšteve Stránok si môžete zvoliť zasielanie určitých informácií od spoločnosti Polaris prostrednictvom vašej e-mailovej adresy. Polaris občas môže na Stránky zaradiť prieskumy, žiadosti o informácie alebo iné aktivity, pri ktorých budete požiadaní o poskytnutie osobných údajov, ako je meno, telefónne číslo, e-mailová adresa či poštová adresa. Akékoľvek údaje, ktoré poskytnete, budú použité spoločnosťou Polaris na umožnenie vašej účasti na ponúkanej aktivite. Polaris si tiež môže uschovať akékoľvek údaje, ktoré poskytnete, na zasielanie ponúk produktov a služieb Polaris, ktoré by vás mohli zaujímať. Polaris vám poskytne možnosť odhlásiť sa zo zasielania týchto informácií. Pre správu týchto správ môžeme využiť jedného či viacerých poskytovateľov služieb, ale nezdieľame vašu e-mailovú adresu so spammermi alebo inými tretími stranami bez vášho súhlasu.
 • Čas od času môže spoločnosť Polaris buď sama, alebo v spolupráci s treťou stranou na Stránkach ponúkať lotérie, hry a ďalšie súťaže. Môžete byť požiadaní o poskytnutie mena, poštovej a/alebo e-mailovej adresy a dáta narodenia a voliteľne i niektorých ďalších údajov (napr. pohlavie, ročný príjem domácnosti alebo ďalšie typy produktov od spoločnosti Polaris, ktoré ste zakúpili), za účelom účasti v takej lotérii alebo súťaži. Tieto údaje môžu byť spoločnosťou Polaris alebo treťou stranou použité tiež ku zasielaniu informácií o produktoch a službách spoločnosti Polaris alebo tretej strany formou e-mailu, štandardnej poštovej zásielky alebo telefonického hovoru. Polaris vám dáva možnosť zvoliť si nezasielanie týchto informácií zakaždým, keď takúto informáciu obdržíte. Polaris však nemá kontrolu ani zodpovednosť ohľadom zásad či praktík ochrany osobných údajov svojich partnerov v pozícii tretích strán. Pokiaľ si aj ďalej neprajete dostávať informácie od týchto tretích strán, ktoré sú partnermi Polarisu v organizovaní lotérie či súťaže, ktorej ste sa zúčastnili, je nutné príslušnú tretiu stranu kontaktovať priamo.

Pri žiadosti o poskytnutie osobných údajov budete informovaní, ktoré údaje sú vyžadované a ktoré možno poskytnúť dobrovoľne. Poskytnutím osobných údajov spoločnosti Polaris na týchto Stránkach jej dávate svoj súhlas so zhromažďovaním, užívaním a zdieľaním týchto osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré poskytnete priamo prostredníctvom týchto Stránok, môžeme spojiť s ďalšími osobnými údajmi, ktoré sme od vás získali, či už online alebo offline. Môžeme ich tiež spojiť s údajmi, ktoré o vás získame z ďalších zdrojov, ako sú iné spoločnosti, verejne prístupné zdroje informácií (vrátane informácií z vašich verejne prístupných profilov v sociálnych médiách) a ďalšej tretej strany.

Pasívne zhromažďovanie údajov a ich použitie

Počas vášho pobytu na Stránkach môžu byť niektoré údaje zhromažďované pasívne (tj. bez vášho aktívneho poskytnutia týchto údajov) s pomocou rôznych technológií. Údaje pasívne zhromažďujeme a užívame mnohými spôsobmi, medzi ktoré patrí:

 • Prostredníctvom prehliadača: Niektoré informácie sú zhromažďované väčšinou prehliadačov, ako vaša MAC adresa (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia internetového prehliadača. Môžeme zhromažďovať podobné informácie, ako druh a identifikátor vášho zariadenia, pokiaľ vstupujete na tieto Stránky prostredníctvom mobilného Zariadenia.
 • Cookies: Súbory cookies sú jednotky informácií uložené priamo vo vami užívanom počítači. Cookies nám umožňujú zhromažďovať informácie ako typ prehliadača, čas strávený na týchto Stránkach, navštívené Stránky a výber jazyka. My a naši poskytovatelia služieb používame tieto informácie za účelom bezpečnosti, na uľahčenie pohybu po Stránkach a efektívnejšiemu zobrazeniu informácií. Ďalej používame cookies na zber štatistických údajov o užívaní Stránok za účelom neustáleho zlepšovania ich vzhľadu a funkčnosti, aby sme porozumeli ich užívaniu jednotlivcami a aby nám pomohli s riešením súvisiacich otázok.

Máte voľbu cookies prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov súbory cookies automaticky akceptuje, ale obvykle môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača a cookies odmietnuť, pokiaľ chcete. Ak by ste radšei súbory cookies neprijímali, väčšina prehliadačov vám umožní: (I) zmeniť nastavenie prehliadača, aby vás upozornil, keď obdržíte súbor cookie, s možnosťou povoliť alebo odmietnuť jeho prijatie, (II) vyradiť existujúce cookies, alebo (III) nastaviť váš prehliadač tak, aby akékoľvek súbory cookies automaticky odmietal. Pokiaľ si zvolíte odmietnutie súborov cookies, časť Stránok vám nemusí fungovať.

 • Tzv. pixelové tagy, web beacons, súbory clear GIF alebo ďalšie podobné technológie: môžu byť použité v spojení s niektorými časťami Stránok, okrem iného na mapovanie činnosti užívateľov Stránky a zostavenie štatistík o užívaní Stránky a miere odozvy.
 • IP adresa: Vaša IP adresa je číslo, ktoré váš poskytovateľ internetových služieb automaticky prideľuje počítaču, ktorý používate. IP adresa je identifikovaná a automaticky zaznamenaná v súboroch nášho serveru, kedykoľvek užívateľ navštíví naše Stránky, spoločne s časom návštevy a Stránkou/Stránkami, ktoré navštívil. Zhromažďovanie IP adries je štandardnou praktikou na internete a je automaticky vykonávané mnohými webovými stránkami. IP adresy používame na účely, ako je výpočet miery užívania Stránok, pomoc s identifikovaním problémov serveru a vedenie tejto Stránky.
 • Informácie o zariadení: Môžeme zhromažďovať informácie o vašom Zariadení, ako napr. unikátny identifikátor zariadenia.
 • Žiadosti „Nesledovať“ („Do Not Track“): Vaša voľba „Nesledovať“ umožnená vaším prehliadačom nemusí mať vplyv na náš zber informácií cookies pre interné potreby a analýzu. Jedinou možnosťu, ako kompletne zakázať zber všetkých informácií prostredníctvom cookies alebo ďalších sledovacích technológií, je aktívne upraviť nastavenia vo vašom prehliadači alebo Zariadení na vymazávanie a znemožnenie súborov cookies a iných sledovacích či záznamových nástrojov. Vezmite prosím na vedomie, že v závislosti na type vášho Zariadenia alebo prehliadača nemusí byť možné zmazať alebo zakázať všetky sledovacie mechanizmy na vašom Zariadení.

Umožňujeme reklamným partnerom v pozícii tretích strán používať vyššie spomenuté sledovacie technológie na zhromažďovanie informácií o vašich prehliadacích aktivitách v priebehu času a na rôznych stránkach počas vášho používania Stránok. Využívame napríklad reklamné služby poskytované reklamnými partnermi v pozícii tretích strán, ako napr. Google, k propagácii našich služieb na iných stránkach a online službách. Prostredníctvom procesu nazvaným „retargeting“ každá služba umiestni do vášho prehliadača súbor cookie, keď navštívite Stránky, aby vás bolo možné identifikovať a ponúkať vám reklamy na ďalších webových stránkach na základe vašej vyhľadávacej aktivity. Na zabránenie použitia týchto údajov pre reklamy ponúkané týmito tretími stranami môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača na odmietnutie súborov cookies alebo na upozornenie na súbory cookies a môžete zvoliť možnosť „Nesledovať“ vo vašom prehliadači, aj keď nad týmito tretími stranami nemáme kontrolu a nemôžeme potvrdiť, či pokyn „Nesledovať“ skutočne dodržujú. Veľa reklamných spoločností je tiež členmi NAI alebo DAA a na stránkach networkadvertising.org/choices alebo aboutads.info/choices ponúkajú možnosť voľby nesledovania.

Na Stránkach používame Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webových stránok ponúkaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej „Google“). Google používa zhromaždené dáta na sledovanie a skúmanie užívania týchto Stránok, na príprave správ o ich aktivitách a na zdieľaní s ďalšími službami Google. Google môže použiť získané údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám na svojej vlastnej reklamnej sieti. Viac informácií o Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Zakázať sledovanie prostredníctvom Google Analytics možno na odkaze https://tools/google.com/dlpage/gaoptout/. K ďalším službám Google Analytics, ktoré Polaris používa, patria:

 • Google Analytics Demographics and Interest Reporting - umožňuje spoločnosti Polaris vidieť vek, pohlavie a záujmy návštevníkov stránky za účelom lepšieho porozumenia užívateľom a ku personalizácii ponúkanej reklamy.
 • Google Display Network Impression Reporting - pre bannery atď.
 • Remarketing prostredníctvom Google Analytics for Display Advertising - umožňuje personalizáciu reklám na našich reklamných sieťach.
 • Funkcia User ID pro Google Analytics – umožňuje spoločnosti Polaris prepojiť údaje z rôznych zariadení, prihlásení a aktivít.

Spoločne s predajcami v pozícii tretích strán, ako je Google, používame spoločne cookies prvej strany (ako napr. cookies Google Analytics) a cookies tretích strán (ako napr. cookie DoubleClick) alebo ďalšie identifikátory tretích strán na zostavenie dát týkajúcich sa interakcií užívateľov so zobrazenými reklamami a ďalšími funkciami reklamných služieb vzťahujúcich sa k našim stránkam. Užívatelia si môžu na stránke Google Ad Settings nastaviť preferencie spôsobu, akým im Google ponúkne reklamy. Ďalšou možnosťou je zvoliť nezobrazovanie reklamy na stránke Network Avertising Initiative Opt Out alebo zvoliť možnosť vypnutia v Google Analytics Opt Out Browser.

Integrované účty a informácie zo sociálnych médií

Môžeme implementovať aplikácie alebo „widgety“ od tretích strán (nap. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn atď.), ktoré vyžadujú interakciu, spojenie alebo zdieľanie obsahu so služby poskytujúcimi tretími stranami. Tieto widgety alebo aplikácie môžu byť viditeľné na stránke, ktorú navštívite v rámci našich Stránok, alebo môžu vyžadovať prihlásenie prostredníctvom služby prevádzkovanej treťou stranou. Tretia strana poskytujúca widget či integráciu vám môže ponúknuť možnosti kontroly nad vašou interakciou. Akákoľvek interakcia s widgetom alebo aplikáciou tretej strany obvykle umožňuje tretej strane získať niektoré vaše údaje (či už prostredníctvom cookies, prihlasovacích informácií alebo ďalších). Tieto tretie strany vás dokonca môžu sledovať, i keď s widgetom nepracujete. Pokiaľ ste využili takéto služby tretích strán, ich sledovanie a zber vašich osobných údajov sa bude riadiť ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Na zistenie praktík týchto tretích strán by ste sa s týmito zásadami mali zoznámiť.

Ako používame a zdieľame údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame a zdieľame spôsobom popísaným pri ich poskytnutí, napr. keď (1) sa registrujete na vytvorenie užívateľského účtu, (2) podávate informáciu o platbe alebo kreditnej karte, (3) poskytujete meno a e-mailovú adresu na zasielanie noviniek o produktoch a marketingových informácií a (4) ak posielate e-mailom správy, spätnú väzbu alebo iné informácie. Pokiaľ sa rozhodnete urobiť vyššie uvedené, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov, ako je krstné meno a priezvisko, poštová adresa (vrátane PSČ), e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a platobné údaje.

Vaše osobné údaje o vás alebo od vás tiež používame a odovzdávame:

 • pre odpovede na vaše otázky a žiadosti, napr. zaslanie dokumentov, o ktoré požiadate,
 • na zasielanie dôležitých informácií týkajúcich sa vzťahu s nami alebo našich Stránok, zmeny podmienok, požiadaviek a zásad a/alebo ďalších administratívnych informácií, a
 • na naše obchodné účely, ako je marketing nových produktov a služieb, analýza dát, audity, vývoj nových produktov a služieb, skvalitňovanie našich Stránok, zlepšovanie našich produktov a služieb, zisťovanie trendov v užívaní Stránok a vyhodnocovanie efektívnosti Stránok,
 • našim poskytovateľom služieb v pozícii tretích strán, ktorí poskytujú služby ako webhosting a správu webu, hosting mobilných aplikácií, analýzu dát, infraštruktúru, spracovávanie kreditných kariet, IT služby, e-mailové služby, marketingové služby, audity a ďalšie služby, aby mohli tieto služby poskytovať;
 • na overenie vašich informácií, schválenie vašej registrácie ako užívateľa Stránok, overenie platieb a procesu objednávok môže Polaris niektoré finančné a ďalšie informácie, ktoré nám oznámite, poskytnúť tretím stranám, ktoré ponúkajú na Stránkach predaj produktov a služieb, a tiež tretím stranám, ktoré poskytujú preverovanie kredibility, platobné služby alebo služby vybavovanie objednávok.
 • Môžete poskytnúť informácie o nových kluboch vzťahujúcích sa k produktom Polaris alebo príbehy a fotografie do online alba spoločnosti Polaris. Akákoľvek informácia, ktorú poskytnete spoločnosti Polaris na zverejnenie na Stránkach, môže byť zverejnená a zhromažďovaná a používaná ďalšími osobami okrem Polarisu. Nemali by ste spoločnosti Polaris posielať žiadne informácie, ktoré nechcete poskytnúť ostatným. Polaris bežne nevykonáva kontrolu tejto časti Stránok a tieto informácie poskytujete Polarisu na zverejnenie na svoje vlastné riziko,
 • tretej strane v prípade reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, pridelenia, transferu alebo iného spôsobu zbavenia sa akejkoľvek časti podniku, aktív alebo podielov (vrátane prípadov súvisiacich s bankrotom či podobným konaniam) a
 • v ďalších prípadoch, keď máme váš súhlas. Napríklad, pokiaľ sa prihlásite do programu ponúkaného našimi partnermi, môžeme s týmto partnerom zdieľať niektoré informácie. K tým môžu patriť okrem iného prihlasovacie informácie a aktivačný status vášho zariadenia. Podobne, ak spojíte zariadenia či služby od tretích strán s vaším produktom Polaris, zobrazia sa vám informácie o akýchkoľvek navrhovaných výmenách údajov. Na povolenie týchto výmen treba váš súhlas a kedykoľvek môžete zmeniť svoj názor.

Ak to považujeme za nevyhnutné či vhodné, ďalej používame a zdieľame osobné informácie zhromaždené prostredníctvom týchto Stránok: (a) tak, ako umožňuje platná legislatíva, vátane tej mimo vašej krajiny pobytu; (b) aby sme vyhoveli prípadným právnym procesom; (c) v reakcii na žiadosť verejných a vládnych úradov, vrátane tých okrem vašej krajiny pobytu; (d) na uplatnenie našich Podmienok použitia, (e) na ochranu našej prevádzky či prevádzky našich spriaznených organizácií; (f) na ochranu práv, súkromia, bezpečnosti či majetku nás či našich spriaznených organizácií a (g) na dosiahnutie možnej nápravy alebo zníženia škôd, ktoré utrpíme. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom týchto Stránok môžeme s vaším predchádzajúcim súhlasom ďalej použiť a zdieľať i ďalšími spôsobmi.

Používame a poskytujeme tiež pasívne získané informácie, ako je uvedené vyššie v odstavci „Pasívne zhromažďovanie a použitie údajov“ a na akýkoľvek ďalší účel, okrem prípadov, kedy nám to neumožňuje príslušná legislatíva (napríklad ak je od nás požadované zaobchádzať s takou informáciou ako s osobným údajom). Ďalej môžeme na akékoľvek účely používať a zdieľať údaje, ktorých podoba neumožňuje osobnú identifikáciu (napríklad anonymizované či skryté údaje alebo údaje, pri ktorých bola znemožnená identifikácia). Ak spojíme údaj neumožňujúci osobnúí identifikáciu s údajom, ktorý ju umožňuje (napríklad spojenie vášho mena s geografickým umiestnením), považujeme takú informáciu za osobný údaj, dokiaľ je vo forme tejto kombinácie.

Použitie údajov na marketingové účel

Polaris a pridružené organizácie vám môžu zasielať pravidelné propagačné informácie o našich produktoch, službách, akciách a kampaniach. Takéto propagačné materiály môžu používať značku „Polaris“ a môžu byť zasielané rôznymi spôsobmi, ako sú e-maily, telefonické hovory, textové správy, poštové zásielky a sociálne siete prevádzkované tretími stranami.

Aby sme vám poskytli zážitok čo najviac prispôsobený vašim potrebám, tieto informácie môžu byť upravené podľa vašich preferencií (ktoré ste nám oznámili, ktoré bolo možné vyvodiť z vašich návštev Stránky, alebo ktoré vyplývajú z odkazov v našich e-mailoch, na ktoré kliknete). Ak to vyžaduje zákonná úprava, požiadame vás pred začatím týchto aktivít o váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

O zrušenie zasielania e-mailov marketingového charakteru môžete požiadať na základe inštrukcií obsiahnutých v každom e-maile. Pokiaľ sa môžete prihlásiť do svojho účtu Polaris, môžete zmeniť svoje preferencie týkajúce sa spôsobu komunikácie v príslušnej sekcii Stránok. Kvôli odvolaniu súhlasu so zasielaním informácií marketingového charakteru nás môžete tiež kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Vezmite prosím na vedomie, že aj keď si zvolíte možnosť nedostávať marketingové informácie, stále od nás môžete obdržať informácie administratívneho charakteru, ako sú technické vylepšenia našich produktov, potvrdenia objednávok, upozornenia na aktivity na vašom účte a ďalšie dôležité správy.

3. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú zhromažďované, uschovávané, spracovávané a prenášané v súlade so zavedenými zásadami spoločnosti Polaris a príslušnými federálnymi, štátnymi, miestnymi a zahraničnými zákonmi, predpismi a nariadeniami.

Zásady spoločnosti Polaris týkajúce sa spracovávania osobných údajov sú nasledujúce: (1) osobné údaje sa spracovávajú férovým a zákonným spôsobom, (2) osobné údaje sú zhromažďované na konkrétne, zrozumiteľné a legitímne účely a nie sú ďalej spracovávané na nesúvisiace účely, (3) osobné informácie zhromaždené spoločnosťou Polaris sú primerané, relevantné a obmedzujú sa na nevyhnutné účely, kvôli ktorým boli zhromaždené a spracované, (4) osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Polaris sú presné a v prípade potreby aktualizované podľa našich najlepších schopností, (5) osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Polaris sú uschovávané v podobe identifikovateľných dát len po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu, kvôli ktorému boli získané, a (6) osobné údaje sú spracované spôsobom zaisťujúcim ich dostatočnú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, s použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Pokiaľ by Polaris spracovával osobné údaje na iné účely, ako stanovujú tieto Zásady, Polaris poskytne upozornnie na tieto zmeny, účely, na ktoré budú osobné údaje použité, a príjemcov týchto osobných údajov.

4. 4. STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH OSÔB

Tieto Zásady sa nevzťahujú na súkromie, informácie ani iné praktiky žiadnych tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť, vrátane tretích strán prevádzkujúcich akúkoľvek stránku či webový produkt (okrem iného vrátane aplikácií), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom týchto Stránok alebo na ktoré tieto Stránky odkazujú. Dostupnosť takýchto stránok alebo zahrnutie odkazu na ne na týchto Stránkach neznamená, že ich my či naše pridružené organizácie podporujeme.

Na Stránkach môžu byť ponúkané produkty či služby tretími stranami, ktoré môžu vyžadovať a zhromažďovať niektoré vaše osobné údaje nevyhnutné ku poskytnutiu daného produktu či služby (ako je napríklad poistenie vášho produktu Polaris alebo správy o nároku na poistné plnenie). Polaris tiež môže získať niekoré informácie o svojich užívateľoch od tretích strán vykonávajúcich zákaznícky prieskum (napr. demografické informácie), ktoré Polaris využíva, aby sa dozvedel viac o svojich zákazníkoch. Polaris nemá kontrolu nad zásadami a praktikami tretích strán týkajúcich sa použitia a zdieľania akýchkoľvek údajov o užívateľoch zhromaždených tretími stranami na Stránkach alebo v programoch prieskumu trhu riadených týmito tretími stranami a na akékoľvek použitie či zdieľanie takých informácií tretími stranami sa tieto Zásady nevzťahujú.

5. MOŽNOSTI VOĽBY A PRÍSTUP

Dávame vám možnosť voľby ohľadom nášho použitia a zdieľania vašich osobných údajov. Polaris vám dáva možnosť dostávať informácie e-mailom, štandardnou poštou alebo prostredníctvom telefonických hovorov od Polarisu alebo tretích strán, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé, vrátane informácií vzťahujúcich sa k novým produktom a službám ponúkaným na Stránkach spoločností Polaris, alebo inými tretími stranami. Ak nechcete dostávať žiadne informácie e-mailom, poštou ani telefonicky, môžete ich ďalšie zasielanie kedykoľvek zrušiť buď (I) zaslaním e-mailu spoločnosti Polaris na adresu webmaster@polaris.com, alebo (II) písomne na adrese Polaris Industries, Inc., 2100 Hwy 55, Medina MN 55340, Attention: Webmaster. Vezmite prosím na vedomie, že Polaris môže vyhovieť iba žiadostiam vzťahujúcim sa k e-mailom, poštovej korešpondencii alebo telefonickým hovorom, ktoré pochádzajú od spoločnosti Polaris. Pokiaľ si aj ďalej neprajete dostávať e-mailom, poštou ani telefonicky správy od tretej strany, treba sa kvôli zrušeniu zasielania obrátiť priamo na túto tretiu stranu. Vašej žiadosti/žiadostiam sa budeme snažiť vyhovieť, čo najskôr ako to bude možné.

Ak to je relevantné a chceli by ste preskúmať, opraviť, aktualizovať alebo vymazať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto Stránky, obráťte sa prosím na nás. Vašej žiadosti sa pokúsíme vyhovieť, čo najskôr ako to bude možné.

6. PRESNOSŤ

Je vašou zodpovednosťou poskytnúť spoločnosti Polaris presné osobné údaje. Ak nie je v týchto Zásadách uvedené inak, Polaris použije vaše osobné údaje iba spôsobmi zodpovedajúcimi účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo boli vami následne autorizované. V rozsahu nevyhnutnom na tieto účely vykoná Polaris zodpovedajúce opatrenia na zaistenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti osobných údajov a ich relevanciu vo vzťahu k zamýšľaným účelom.

7. VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA VAŠICH ÚDAJOV

Zo zákona máte právo požiadať nás o informácie, aké údaje o vás uschovávame, a požiadať nás o ich opravu, ak sú nepresné. Môžete tiež požiadať o ich vymazanie a môžete nás požiadať, aby sme vám dali kópiu týchto údajov. Môžete nás tiež požiadať, aby sme prestali vaše informácie užívať a obmedzili spôsob, ktorým užívame vaše údaje. Práva na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia

Obyvatelia Kalifornie, ktorí poskytnú osobné údaje v súvislosti so zaobstaraním produktov alebo služieb pre osobnú potrebu, potrebu rodiny alebo domácnosti, majú podľa kalifornského zákona „Shine the Light Law“ raz do roka nárok na požiadanie a získanie informácií o údajoch zákazníka, ktoré sme zdieľali (pokiaľ sme ich zdieľali) s ďalšími obchodníkmi pre ich vlastné potreby priameho marketingu. V takom prípade tieto informácie obsahujú druh údajov o zákazníkovi a mená a adresy obchodníkov, s ktorými sme zdieľali údaje zákazníka v práve uplynulom kalendárnom roku.

Na získanie týchto informácií od spoločnosti Polaris zašlite prosím e-mail na adresu webmaster@polaris.com s textom „Request for California Privacy Information“ v predmete a v tele správy. Požadované informácie vám zašleme v odpovedi na váš e-mail. Vezmite prosím na vedomie, že zákon „Shine the Light“ sa nevzťahuje na všetky informácie a naša odpoveď bude obsahovať iba informácie podľa tohto zákona. Vysvetlenie našich praktík ochrany osobných údajov nájdete v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov po kliknutí na odkaz Prehlásenie o ochrane osobných údajov na našej domovskej stránke.

8. DOBA USCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje uschovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov popísaných v týchto Zásadách, pokiaľ nie je zákonom vyžadovaný alebo povolený dlhší čas alebo pokiaľ netreba splniť inú zákonnú požiadavku.

9. BEZPEČNOSŤ

Polaris zaviedol bezpečnostné opatrenia na ochranu vami poskytnutých osobných údajov pred neautorizovaným prístupom a použitím. Polaris tiež používa ekonomicky primerané opatrenia na zaistenie bezpečného spojenia s vaším webovým prehliadačom pre všetky transakcie uskutočnené online s použitím kreditnej karty alebo iných finančných informácií, ktoré poskytujete spoločnosti Polaris. Berte však prosím na vedomie, že žiadny prenos dát cez Internet nie je na 100% bezpečný a akákoľvek informácia zdieľaná online môže byť potenciálne zhromažďovaná a použitá inou stranou, ako je jej zamýšľaný príjemca. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša komunikácia s nami už nie je bezpečná, okamžite nás prosím o probléme informujte s použitím kontaktných údajov v sekcii „Ako nás kontaktovať“.

10. UŽÍVANIE STRÁNOK MLADISTVÝMI

Zámerne nezhromažďujeme údaje od osôb mladších ako13 rokov. Tieto Stránky nie sú určené osobám mladším ako 13 rokov a žiadame, aby tieto osoby neposkytovali osobné údaje prostredníctvom týchto Stránok.

11. SÚLAD S MIESTNOU LEGISLATÍVOU

Tieto Zásady majú byť vodidlom pre Polaris v prípadoch týkajúcich sa osobných údajov zhromaždených od vás alebo o vás na týchto Stránkach. Tieto zásady sa vzťahujú všeobecne na osobné údaje; miestne zákony, predpisy a nariadenia pod jurisdikciami vzťahujúcimi sa k Polarisu (ďalej „miestne zákony“) môžu vyžadovať prísnejšie štandardy. V takom prípade Polaris vyhovie príslušným miestnym zákonom, na čo je možno potrebné prijať špecifické opatrenia na ochranu osobných údajov. Všetky informácie, ktoré poskytnete, môžu byť postúpené či sprístupnené subjektom z celého sveta, ako to je popísané v týchto Zásadách. Vaše osobné údaje môžu byť uschovávané a spracovávané v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme zariadenie či poskytovateľov služieb, a užívaním našich Stránok, alebo poskytnutím súhlasu (ak to vyžaduje zákon) výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s odovzdávaním údajov do krajín mimo vašej zeme pobytu, vrátane Spojených štátov, ktoré môžu mať inakšiu úpravu ochrany osobných údajov a nižší štandard požadovanej ochrany ako vo vašej krajine. Bez ohľadu na to, do akej krajiny sú vaše údaje odovzdané, odovzdávame vždy iba nevyhnutne potrebné informácie. V takých prípadoch zaistíme v súlade s príslušnou legislatívou, aby vaše práva na ochranu súkromia boli dostatočne chránené pomocou organizačných, technických, zmluvných a/alebo ďalších zákonných prostriedkov.

12. ÚPRAVY TÝCHTO ZÁSAD NA OCHRANU ÚDAJOV

Tieto Zásady môžu byť zmenené. Prečítajte si prosím údaj „Posledná aktualizácia“ na začiatku tejto stránky, ak chcete poznať dátum poslednej úpravy Zásad. Akékoľvek zmeny týchto Zásad vstúpia do platnosti zverejnením upravených Zásad na týchto Stránkach. Ak užívate stránky po týchto zmenách, znamená to, že akceptujete upravené Zásady.

13. SÚLAD S PODMIENKAMI

Spoločnosť Polaris sama posudzuje, či sú Zásady dodržované a pravidelne overuje, či sú presné, dostatočne pokrývajú potrebné informácie, sú zreteľne vystavené, implementované a prístupné.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované alebo zverejnené v rozpore s týmito Zásadami, Polaris vám doporučuje vyjadriť vaše obavy prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v týchto Zásadách. Polaris preskúma a pokúsi sa vyriešiť akékoľvek sťažnosti a spory týkajúce sa použitia a zverejnenia osobných údajov.

14. VAŠE PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nášho použitia vašich údajov, môžete smerovať svoju sťažnosť na nás, príslušný úrad na ochranu údajov, akúkoľvek inú vládnu agentúru a/alebo súdny orgán.

Sťažnosť možno podať priamo na spoločnosť Polaris:

15. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad, kontaktujte prosím poverenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti Polaris (Polaris’s Data Protection Officer) alebo priamo spoločnosť Polaris.

Adresa: Polaris Sales Europe Sarl Place de l’Industrie 2 1180 Rolle, Switzerland

Email: privacy@polaris.com

Naše kontaktné údaje sú nasledujúce:

Polaris Industries, Inc.
2100 Hwy 55
Medina, MN 55340
Attention: Legal Department
1-800-POLARIS (Monday to Friday, 8am – 5pm CST)
privacy@polaris.com